Jump to main content

Saferoad Motorshield

Continuous Motorcyclist protection system

Saferoad heeft recent haar nieuwe Motoshield plank succesvol getest. De testen zijn uitgevoerd conform de NPR-CEN/TS 1317-8 en resulteerden in de hoogst behaalbare klasse.

De motorrijder-dummy die wordt gebruikt voor het uitvoeren van de testen wordt met 70 km/h tegen de Motoshield plank gereden en vervolgens worden bij impact alle krachten in hoofd en nek gemeten.

Deze krachten resulteren in een score en die heeft bij de Saferoad Motorshield geleidt tot de hoogste klasse; klasse I. Bij deze klasse is de kans op letselschade bij impact van motorrijders zo laag mogelijk.

  Severity level Working width Speed class Type system
Saferoad Motorshield I 0.3 m C70 Continuous Motorcyclist protection system