Jump to main content

Veilige plaatsing van terminals in Nederland

Heerenveen, 3 oktober 2019

Rijkswaterstaat heeft recent (sept 2019) het “Compendium beginpunten afschermingsvoorzieningen” uitgegeven, waarin de inrichting van beginpunten als aanvulling op de ROA Veilige Inrichting van Bermen wordt beschreven. Doel van dit Compendium is het beschrijven van het afwegingsmodel om te komen tot de toepassing van een terminal als beginschikking voor geleiderail. Naast het afwegingsmodel van Rijkswaterstaat, moeten aannemers ook rekening houden met het veilig en correct installeren van terminals.

Saferoad legt in dit schrijven uit hoe terminals veilig kunnen worden aangesloten als beginschikking op de (bestaande) geleiderail met H2 kerend vermogen. Rijkswaterstaat stelt een aantal duidelijke eisen aan de uitvoering en werking van de terminal. De terminal dient derhalve:

  1. Getest te zijn conform de norm prEN1317-7 Afschermende constructies voor wegen, met de van toepassing zijnde crashtesten.
  2. Botskrachten bij impact voertuig te kunnen absorberen.
  3. Voldoende sterk te zijn om als verankering te kunnen fungeren en de doorgeleide H2 trekkrachten van de aansluitende H2 kerende geleiderail aan te kunnen.

In de navolgende pagina’s zal de correcte en veilige aansluiting van een terminal als beginschikking worden uitgelegd.

De terminal als verankering, wat is belangrijk om te weten

Standaard wordt in Nederland als beginschikking de 24m beeindiging met betonverankering toegepast. De hoofdfunctie van deze beeindiging is de H2 trekkrachten opnemen die ontstaan bij een impact van een (groot) voertuig als een bus in de geleiderail. Als de standaard 24m beeindiging met betonverankering wordt vervangen door een terminal, moet er rekening gehouden worden met de beperkingen van een standaard uitvoering van een terminal, aangezien deze enkel met auto voertuigen is getest.

 

 

Beperkingen op een rij:

  1. De terminal wordt alleen met auto’s getest, geen zware voertuigen zoals een bus derhalve
  2. De direct aansluitende rail als overgangsconstructie tussen terminal en (bestaande) geleiderail wordt ook alleen met auto’s getest
  3. Het verwerken van trekkrachten (bijvoorbeeld H2) door de terminal staat niet in de prEN1317-7 beschreven en wordt niet gemeten tijdens botsproeven

Let op: Dit betekent dat de fabrikant van een terminal compenserende maatregelen moet nemen om de gehele terminal constructie te laten voldoen aan de eisen van Rijkswaterstaat. Een standaard uitlevering van een (korte) terminal met eenvoudig aansluitplankje voldoet derhalve niet.

Uitvoering Safe End T110 terminal met compenserende maatregelen

Om de standaard Safe End terminal voldoende sterk te maken en daarmee de H2 trekkrachten aan te kunnen uit aansluitende NEN 5191 geleiderail constructies zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  1. Versterkt aansluitblok dubbel uitgevoerd in A plank
  2. Dubbele uitvoering enkelzijdige geleiderail L=800 type MegaRail ec

Door twee strengen MegaRail ec als nieuwe overgangsconstructie te gebruiken, is er de waarborging dat de gehele terminal constructie de H2 trekkachten kan opnemen van de aansluitende NEN5191 geleiderail. MegaRail ec is succesvol getest als H2_H1_N2 geleiderail constructie met Asi A en heeft paalafstand 1m33.

De aansluiting tussen terminal constructie en geleiderail moet conform de eisen van Rijkswaterstaat aangaande overgangsconstructies worden uitgevoerd. Dit betekent dat er twee types H2 geleiderail op elkaar worden aangesloten, waarbij rekening is gehouden met de eisen volgend uit “Eisen Voertuigkering versie 1.3.1” uigegeven op 11 april 2019 door Rijkswaterstaat.

Tekening Safe End T110 in standaard uitvoering en tekening met compenserende maatregelen

De totale lengte van een standaard Safe End T110 terminal bedraagt 13m:

-          Terminal L=8500  /  Overgangsconstructie N2 systeem L=4500  (= transition)

De totale lengte van een Safe End T110 terminal met compenserende maatregelen bedraagt 16,5m:

-          Terminal L=8500  /  Overgangsconstructie H2_H1_N2 systeem L=8000  (= transition)

Dubbeluitgevoerde overgangsconstructie (transition) op NEN5191

Versterkt aansluitblok