Jump to main content

Bermbeveiliging

Introductie

Het doel van bermbeveiliging is een zo veilig mogelijke inrichting van de naast de rijbaan gelegen ruimten. Hiermee wordt de kans op ongevallen voor van de rijbaan geraakte voertuigen en eventuele derden geminimaliseerd of de ernst ervan beperkt. Wanneer de berm obstakels bevat, die de veiligheid van uit de koers geraakte voertuigen in het geding brengen, kan het toepassen van geleiderail systemen een oplossing bieden.

Saferoad Holland heeft een uitgebreide portfolio aan geleiderail systemen, waardoor er voor elke situatie een veilige oplossing bestaat. Onze ervaring en kennis stellen ons in staat altijd tot een afgewogen ontwerp van de bermen te komen, waarbij veiligheid een absolute voorwaarde is. Onze producten bieden een scala aan mogelijkheden, wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes.

Onze constructies worden geleverd met CE markering conform de EN1317-5. Hiermee voldoen al onze producten aan de EU verordening 305/2011 alsmede het Bouwbesluit art. 1.6.

Innovatie

Saferoad Holland produceert en levert diverse dubbelzijdige systemen voor de autosnelwegen. Naast de NEN 5190 / 5191 constructies, heeft Saferoad ook nieuwe aanvullende geleiderail systemen ontwikkeld met de naam FL 2M 267-80 en VLP 2Z 267-80 welke uitstekend passen in het Nederlandse wegbeeld. Bij het ontwikkelen van deze nieuwe systemen is rekening gehouden met:

· Duurzaamheid minder materiaalverbruik
· Arbovriendelijk minder belastend bij montage
· Veiligheid betere prestaties in letselschade index en werkende breedte