Jump to main content

Botskussens & Terminals

RIMOB CrashGuard, SafeEnd en Primus product families

De Crashguard produkten worden al vele jaren op het Europese wegennet ingezet voor veilige afscherming van obstakels en als begin terminal van geleiderail systemen.

SafeEnd is een nieuwe oplossing van Saferoad voor toepassing als start of eindpunt (Terminal) van een geleiderailsysteem. Het werkt dan als een botskussen. De SafeEnd neemt tevens de functie van een verankering over.

Primus functioneert als afschermingsbeveiliging voor solitaire objecten langs regionale wegen. Een afbuigend of neergaand verloop van het geleiderailsysteem is met een Primus niet nodig. Produkten uit de Primus familie zijn of getest als geleiderail en/of als terminal.

De laatste jaren merken we in de Europese markt een toename in het gebruik van Rimobs (Botskussens). De toename wordt veroorzaakt door een toegenomen bewustzijn van de wegbeheerders met betrekking tot hun verantwoordelijkheid voor veilige wegen. Hoewel er altijd fouten door weggebruikers gemaakt zullen worden, kunnen wegbeheerders dodelijke ongelukken veelal voorkomen door de juiste middelen in te zetten.

Met name de Nederlandse wegbeheerders zijn erg succesvol in het vastleggen van strikte regels voor de toepassing van Rimobs. Zij hebben hiermee absoluut een bijdrage geleverd aan minder persoonlijke ongelukken op de Nederlandse wegen

De belangrijkste functie van een Rimob is het voorkomen van (dodelijk) letsel aan automobilisten die op een obstakel inrijden. Obstakels zijn er in vele vormen; verkeersmasten, betonpijlers, bruggenhoofden en tolhuisjes maar ook bijvoorbeeld een boom of het begin- of eind punt van geleiderail. Deze functie voorkomt dat de automobilist het obstakel niet raakt, een andere functie die de Rimob vervult zorgt er voor dat de betreffende auto geen gevaar gaat vormen voor het overige verkeer. Ten derde moet een Rimob ook functioneren als reguliere geleiderail voor het geval de automobilist de obstakelbeveiliger zijwaarts of achterwaarts raakt.

Deze functies maken de Rimob tot een veeleisend product. Enerzijds moeten bij frontale impact alle krachten in de langs richting worden opgenomen maar anderzijds moeten bij zijwaartse impact alle krachten in de dwarsrichting worden weggewerkt. De Rimob Crashguard heeft daarom een stevige stalen rail met massieve runners voor de dwarskrachten en een nauwkeurig berekend aantal aluminium buizen en een of meer stevige H-balken voor het opvangen van de frontale klap.

Alle functies van de Rimob CrashGuard zijn door middel van uitgebreide testen, conform de EN1317-3 op werkelijke schaal getest. Saferoad test en ontwikkeld al Rimob Crashguards sinds de jaren 80. Door continue doorontwikkeling van het product heeft Saferoad recentelijk het hoogste certificeringsniveau voor de Rimob Crashguard bemachtigt. Het product kan daarom in de 5S en de 6S uitvoering nu worden uitgeleverd met een D1 en Z1 waarde. Deze waardes geven zekerheid dat het risico voor betrokkenheid van andere verkeersdeelnemers bij de botsing is geminimaliseerd.

Er zijn verschillende uitvoeringen van de Rimob CrashGuard. Voor elke verkeerssituatie, is er een veilig en passend model.