Jump to main content

RIMOB CrashGuard

De RIMOB Crashguard heeft met succes alle testen volgens EN-1317 deel 3 ondergaan en voldoet daarmee aan de eisen van de hoogste prestatieklasse van 110 km/h-R voor kerende obstakelbeveiligers.