Jump to main content

Primus produkten

aantrekkelijk alternatief voor niet-autosnelwegen

De Primus produktfamilie biedt de juiste wegbeveiliging op en langs regionale wegen. De produkten zijn conform EN 1317 normen getest en specifiek ontwikkeld voor veel voorkomende gevaarlijke situaties zoals bijvoorbeeld bomen en pilaren direct langs de weg, of afsplitsende erftoegangswegen.

Primus brochure