Jump to main content

Botskussen

Primus P2 Endterminals

Het aantal ongevallen op niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom is helaas aanzienlijk. Grote lengtes doorgaande geleiderail worden vaak niet toegepast  omdat  deze  niet  in  het  landschap  passen  en  teveel  het  wegbeeld bepalen. Begin- en eindpunten vormen bovendien een gevarenzone van een geleiderailconstructie. Om de veiligheid van de weggebruiker toch te kunnen waarborgen, is er de PRIMUS; een milieuvriendelijk en kosten-besparend alternatief die veelzijdig toepasbaar is.

Het systeem PRIMUS P2 is een begin- en eindconstructie voor geleiderailsystemen, ook  wel  terminal  genaamd,  en  is  multi-functioneel inzetbaar:

  • in de toepassing van aanrijdbeveiliging bij obstakels in de berm;
  • als begin- en eindconstructie, afbuigend geïnstalleerd;
  • als afscherming van meerdere kleine obstakels zoals een bomenrij of palenrij;
  • als afscherming van betonpijlers, waar een obstakelbeveiliger overgedimensio-neerd is.

PRIMUS  2a  is  een  compleet  systeem ter  beveiliging  van  een  groep  obstakels bedoeld  om  enkelvoudige  ongevallen  te voorkomen.  De  categorie  “enkelvoudige ongevallen” kan onderverdeeld worden in “vast-voorwerp”  ongevallen  en  “eenzijdige ongevallen”. Bij de laatste categorie botst het  voertuig  niet  met  een  vast  voorwerp of  obstakel,  terwijl  dit  bij  de  “vast-voorwerp”  ongevallen  juist  wel  het  geval  is. PRIMUS  2a  dient  met  name  voor  de  afscherming  van  deze  “vast-voorwerp”  ongevallen, zoals wegwijzers, lichtmasten en bomen.

Samengevat zijn de voordelen van de PRIMUS  systemen:

  • voor vele situaties een beproefde oplossing;
  • geleidelijke en gecontroleerde energie-afvoer en vermijding van lancering van het voertuig;
  • veilig, maar kostenvriendelijk;
  • eenvoudig in installatie, reparatie en onderhoud;
  • lage letselkans voor inzittenden;
  • weinig voertuigschade

Overzicht