Jump to main content

Geleiderailsystemen

Kennis door ervaring en vooruit willen denken. Met ruim 40 jaar ervaring is Saferoad Holland de partner voor uw vraagstukken met betrekking tot verkeersveiligheidssystemen.De Saferoad Groep beschikt over de expertise en middelen voor het ontwikkelen, engineeren en produceren van stalen verkeersveiligheidssystemen.

Wij kennen de markt, volgen en onderzoeken voortdurend de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheidssystemen en vertalen deze in concrete producten voor morgen.

Onze expertise geniet in brede zin erkenning. We zijn onder andere pro-actief betrokken bij de totstandkoming van de geharmoniseerde normen voor verkeersveiligheidssystemen in Europa. Ook hebben wij zitting in nationale en internationale commissies en werkgroepen die zich bezighouden met veiligheid voor de weggebruiker.