Jump to main content

RIMOB CrashGuard Systems

De Crashguard heeft met succes alle testen volgens EN-1317 deel 3 ondergaan en voldoet daarmee aan de eisen van de hoogste prestatieklasse van 110 km/h-R voor kerende obstakelbeveiligers. Door dezelfde systeemlengte (6,5 meter) aan te houden, voldoet de Crashguard-familie ook aan de prestatieklassen van de lagere niveaus (100, 80 en 50 km/h).