Jump to main content

Advies

Wij kunnen iedereen “op weg” helpen. Wegbeheerders, ingenieurs, adviesbureaus, gemeenten, provinciën, aannemers, enz. kunnen ons benaderen met als doel gezamenlijk een weg veilig in te richten. Op basis van onze kennis en ervaring leveren wij een uitstekende bijdrage in het proces wegontwerp.

Saferoad Holland is altijd sterk betrokken geweest in de ontwikkelingen van de bermbeveiliging. Wij leveren al decennia onze bijdrage als kennisbron en sparringpartner. Bijvoorbeeld in:

  • NEN normcommissie geleiderail (EN 1317 en gerelateerde nationale regelgeving)
  • Commissie geleiderail Vakgroep Specialistische Wegenbouw (Bouwend Nederland)
  • College van Deskundigen Stichting Infrakwaliteit (BRL 9161)
  • Bezwaarprocedures in aanbestedingen

Binnen Saferoad is het ontwikkelen van nieuwe systemen en producten een tweede natuur. Rekening houdend met de gestelde vereisten laten wij zien dat innovaties geen maatwerk hoeven te zijn, maar als normale systemen overal kunnen worden ingezet. De kracht zit in de eenvoud en wij staan voor veilige aansluitingen op, en overgangen tussen de constructies (bestaand en nieuw). Het wegontwerp moet eenvoudig en overzichtelijk blijven, waardoor het altijd voldoet aan de toepasselijke richtlijnen van Rijkswaterstaat en/of Opdrachtgevers.

Onze mensen hebben jarenlange ervaring op dit terrein en dragen graag bij aan een vernieuwend wegontwerp. Vanuit onze praktijkervaring op de Nederlandse wegen, onze kennis van nieuwe producten en de toepassing van (nieuwe) richtlijnen komen wij tot een verfrissend advies in bermbeveiliging. Het is onze missie de best mogelijke veiligheid tegen acceptabele kosten te vinden. Tenslotte moet veiligheid betaalbaar zijn om overal te kunnen worden toegepast.