Jump to main content

RenoRail

Hergebruik gedemonteerde geleiderail: beter dan het origineel

RenoRail

Kwaliteitsborging waarbij absoluut niets aan het toeval wordt overgelaten

Bij RenoRail worden alle kritische onderdelen van de oude geleiderail aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. Passing, vorm en staalkwaliteit wordt per onderdeel gemeten en digitaal geregistreerd onder een uniek productie nummer (zichtbaar ingeslagen in elk gecontroleerd onderdeel). Want enkel de onderdelen van een gedemonteerde geleiderail direct samenstellen tot een nieuwe geleiderail maakt dat het niet automatisch een nieuwe goedgekeurde geleiderail wordt.

RenoRail kan voorkomen dat hergebruik leidt tot concessies doen in veiligheid. Want de opdrachtgever moet op onze kwaliteitsborging kunnen vertrouwen en RenoRail kan passende maatregelen nemen als in de praktijk blijkt dat er onverwacht iets is misgegaan.

 

RenoRail levert alleen geleiderail systemen met CE markering conform NEN EN1317-5:2007+A2:2012/C1:2012.

 

De nieuwe RenoRail van Saferoad

Op initiatief Rijkswaterstaat en in samenwerking met ketenpartners. Een tweede leven voor goede geleiderail met kwaliteitsborging.

  • Alleen goedgekeurde onderdelen worden ingezet
  • Volledig traceerbaar door unieke nummering onderdelen
  • Grote stap in behalen klimaatdoelstellingen
  • Per project uitvoerbaar